BUN VENIT!

BUN VENIT!

joi, 4 martie 2010

IMPORTANT

SINTEZE PENTRU TITULARIZARE ISTORIE UNIVERSALA  40 RON
SINTEZE PENTRU TITULARIZARE ISTORIA ROMANILOR  40 RON

Autoarea

Introducere


            La prima vedere ai fi tentat să crezi că lucrarea „Sinteze pentru titularizare. Istorie Universală” se adresează doar absolvenţilor Facultăţii de Istorie şi profesorilor de istorie în vederea pregătirii pentru examenul de titularizare. În realitate această lucrare se adresează tuturor persoanelor care consideră că au nevoie de îndrumări pentru însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor de istorie.
            Lucrarea a fost concepută în aşa fel încât să poată fi folosită atât ca auxiliar al manualelor de istorie, cât şi independent de manuale, în vederea pregătirii pentru lecţiile curente, pentru diferite concursuri, grade didactice. Conţinutul lucrării prevede toate cele 15 subiecte de istorie universală incluse în Programa pentru titularizare, disciplina istorie, tratate individual şi la obiect. Am urmărit în mod special sistematizarea informaţiei, prezentarea logică a acesteia în vederea înaintării fără dificultăţi în însuşirea materialului.                 
              Concepută ca un instrument de lucru sigur, practic şi, sper, util, cartea aceasta are ca suport Programa de titularizare pentru disciplina istorie şi bibliografia recomandată.  Mulţumiri recunoscătoare se cuvin tuturor acelora care, într-un fel sau altul, m-au sprijinit în apariţia acestei lucrări. Fară îndoială că lucrarea nu poate fi scutită de insuficienţe. De aceea cu profundă recunoştinţă sunt dispusă să primesc toate observaţiile, sugestiile şi propunerile privind completarea lucrării, în scopul îmbunătăţirii utilităţii ei.

Autoarea

Referatul referendului ştiinţific despre sinteză

Cuvânt înainte


         Concursul pentru titularizarea în învăţământ reprezintă un moment de importanţă deosebită în cariera didactică. Contestat ori lăudat, examenul de titularizare îşi propune să verifice calitatea pregătirii de specialitate şi metodică, capacitatea de sistematizare şi structurare a informaţiei, competenţa de a aplica principiile metodice, noţiunile şi conceptele însuşite la unitatea instrucţională de bază: lecţia.
Prestaţia candidaţilor la un astfel de concurs este influenţată de o diversitate de factori, obiectivi ori subiectivi; egalitatea de şanse este doar aparentă. Calitatea pregătirii ştiinţifice şi metodice este o condiţie obligatorie, dar nu suficientă pentru asigurarea unei reuşite la o astfel de competiţie.
         Pornind de la experienţa personală, autoarea acestei lucrări îşi propune să ofere viitorilor candidaţi un suport menit să le faciliteze pregătirea. Efortul de timp şi de muncă este considerabil. La baza lucrării se află Programa de titularizare pentru disciplina istorie şi bibliografia recomandată.
Fără pretenţia unei abordări exhaustive a temelor din programă, autoarea sistematizează informaţia într-un demers coerent, riguros ştiinţific, conform algoritmului cauze-consecinţe, ce poate fi asimilat fără dificultate şi completat de către doritori.
          Apreciem iniţiativa elaborării unui material-suport care să vină în sprijinul pregătirii candidaţilor pentru concursul de titularizare în învăţământ şi ne exprimăm speranţa că acesta va contribui la reuşita tuturor celor care îl vor utiliza.

prof. dr. Elisaveta Roşu

CUM PUTEŢI OBŢINE "SINTEZE PENTRU TITULARIZARE"

          SINTEZE PENTRU TITULARIZARE ISTORIE UNIVERSALĂ           Preţ: 40 Ron
          SINTEZE PENTRU TITULARIZARE ISTORIA ROMANILOR           Pret: 40 Ron
Trimiteţi un mail la adresa de mai jos cu NUMELE, ADRESA COMPLETĂ şi vă voi trimite sinteza prin mandat poştal în cel mai scurt timp posibil.

  Informaţii:denisairene@gmail.com
                 denisairene@yahoo.com